Hanger

Đặc điểm và Ứng dụng

Dùng để treo các sản phẩm đóng gói dạng bịch theo dây. Được sử dụng trong các cửa hàng bách hoá.

Chất liệu và Cấu trúc

Giấy duplex bồi 2 mặt, trường hợp dày hơn có bồi sóng carton ở giữa tạo độ cứng cho sản phẩm. Sản phẩm được xỏ dây treo, đục cửa sổ.