Nhãn bế trắng

Đặc điểm và Ứng dụng

Nhãn dùng trong sản xuất hoặc ngành hàng siêu thị. Các cuộn decal được bế trắng sẵn theo quy cách đã định, khi dùng chỉ cần máy in nội dung lên là có thể lấy ra dùng được.

Chất liệu và Cấu trúc

Nguyên liệu phổ biến được dùng là decal giấy 80gms.

Sản phẩm liên quan