Nhãn decal decal cảm nhiệt

Đặc điểm và Ứng dụng

Sản phẩm được dùng trong dây chuyền sản xuất với ứng dụng tem phụ, hoặc tem in thành phần. Khách hàng sử dụng cần trang bị máy in chuyển nhiệt để in nội dung trên nhãn trắng đã bế sẵn thành cuộn.

Chất liệu và Cấu trúc

Có 2 loại decal nhiệt được sử dụng là decal cảm nhiệt trực tiếp và decal cảm nhiệt gián tiếp.

Sản phẩm liên quan