Nhãn khuyến mãi

Đặc điểm và Ứng dụng

Nhãn được in thể hiện nội dung khuyến mãi trên sản phẩm và được dùng tạm thời.

Chất liệu và Cấu trúc

Chất liệu nhãn đa dạng tuỳ mục đích sử dụng, có thể là decal giấy hoặc metalize.