Nhãn phụ

 

Đặc điểm và Ứng dụng

Nhãn phụ tưởng chừng như rất đơn giản nhưng lại vô cùng quan trọng, nhất là đối với các sản phẩm nhập khẩu, cần dịch ra ngôn ngữ thị trường nơi bán, hoặc có khi để che khuất một nội dung cũ bằng nội dung mới cập nhật để tiết kiệm chi phí sản xuất lại bao bì

Chất liệu và Cấu trúc

Tuỳ mức độ quan trọng mà nhãn phụ có thể được in trên decal giấy hoặc nhựa, cũng như nhiều màu hay đơn sắc.