Nhãn pop-up

Đặc điểm và Ứng dụng

Pop-up label là một sự lựa chọn mới trong việc marketing sản phẩm tại điểm trưng bày. Một hình ảnh hoặc thông điệp đặc biệt nào đó cần làm nổi bật sẽ được in trên nhãn này và được dán ở một vị trí “tạm thời” nhưng bắt mắt trên sản phẩm để dễ tiếp cận khách hàng nhất!

Chất liệu và Cấu trúc

Nhãn pop-up được in trên nhiều chất liệu khác nhau như decal giấy, nhựa, hay metalize (pp silver). Đa phần các nhãn này được loại bỏ 1 phần keo phía sau và chỉ chừa lại một khu vực keo định hình để dán lên sản phẩm.